katerina@bizniskafe.mk

Top

Маркетинг365 – Портал

Маркетинг365 е поголема афирмација и унапредување на маркетинг и ПР индустријата во Македонија, зголемување на транспарентноста во работењето на маркетинг и ПР компаниите од земјава и регионот, како и регионално бизнис вмрежување помеѓу агенциите, огласувачите и медиумите.


Коментари

Pageland

www.pageland.mk

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to toolbar