katerina@bizniskafe.mk

Top

Пакомак

Пакомак е непрофитна компанија, основана на 3.12.2010, чија дејност е управување со отпадот од пакување. Согласно со новиот Закон за управување со пакувањето и со отпадот од пакување, Пакомак од 10 јануари 2011 е првата компанија во Македонија што поседува дозвола за селекција и преработка на отпад од амбалажи.


Коментари

Pageland

www.pageland.mk

No Comments

Leave a Comment

Skip to toolbar